خدمات تلفن VOIP

تکنولوژی انتقال صدا و تصویربر روی بستر شبکه که امکان برقراری تماس های تلفنی و تصویری را روی بستر شبکه IP را فراهم می آورد.

مزایا ویپ  (VoIP)

 کاهش هزینه های جاری، بی نیازی از سیم کشی و شبکه  مجزا

     به دلیل عدم نیاز به کابل کشی مجدد استفاده از شبکه  کامپیوتری موجود در شرکت ها و استفاده از بستر اینترنت  و حتی عدم پرداخت هزینه برای خرید دستگاه تلفن  استفاده از موبایل های هوشمند لب تاپ تبلت .

    به دلیل اینکه در این تکنولوژی از بستر شبکه برای ارتباطات تلفنی استفاده میشود لذا  نیاز به هزینه جداگانه برای ایجاد  شبکه تلفن را از میان میبرد.

کاهش هزینه تماس های تلفن بین المللی بین شهری و شهری:

   به دلیل امکان استفاده از بستر اینترنت برای ارتباطات صوتی و تصویری در این تکنولوژی هزینه های تلفن برای این گونه ارتباطات به صفر میرسد.

    امکان افزایش ظرفیت داخلی به صورت تقریبا" نامحدود

    بدون نیاز به پرداخت هزینه های سیستم های قدیمی تلفن

    پاسخگو خودکار

   به دلیل وجود کابری آسان برای مدیریت این سیستم مدیران با هر میزان دانش فنی قادر به انجام مشاهده گزارش های متنوع از کلیه تماس ها انجام شده در مجموعه خود خواهند بود و همچنین قادر به ایجاد انواع محدودیت ها برای پرسنل . به طور مثال  بستن شماره های خدماتی و تماس های بین المللی

    ضبط مکالمات:

    امکان استفاده  از تجهیزات  تولید کنندگانو امکان ضبط  تمامی و یا برخی از مکالمات  و ذخیره سازی آنها برای مدیریت و نظارت بهتر مجموعه

    به دلیل عدم نیاز به کابل کشی مجدد استفاده از شبکه  کامپیوتری موجود در شرکت ها و استفاده از بستر اینترنت  و حتی عدم پرداخت هزینه برای خرید دستگاه تلفن  استفاده از موبایل های هوشمند لب تاپ تبلت .

   به دلیل اینکه در این تکنولوژی از بستر شبکه برای ارتباطات تلفنی استفاده میشود لذا  نیاز به هزینه جداگانه برای ایجاد  شبکه تلفن را از میان میبرد.

      کاهش هزینه تماس های تلفن بین المللی بین شهری و شهری:

    به دلیل امکان استفاده از بستر اینترنت برای ارتباطات صوتی و تصویری در این تکنولوژی هزینه های تلفن برای این گونه ارتباطات به صفر میرسد.v    امکان افزایش ظرفیت داخلی به صورت تقریبا" نامحدودv    بدون نیاز به پرداخت هزینه های سیستم های قدیمی تلفن v    پاسخگو خودکار v    به دلیل وجود کابری آسان برای مدیریت این سیستم مدیران با هر میزان دانش فنی قادر به انجام مشاهده گزارش های متنوع از کلیه تماس ها انجام شده در مجموعه خود خواهند بود و همچنین قادر به ایجاد انواع محدودیت ها برای پرسنل . به طور مثال  بستن شماره های خدماتی و تماس های بین المل
    ضبط مکالمات
    امکان استفاده  از تجهیزات  تولید کنندگانو امکان ضبط  تمامی و یا برخی از مکالمات  و ذخیره سازی آنها برای مدیریت و نظارت بهتر مجموعه