طرح ویژه اشتراک یکساله UPTO 40Mbps با ترافیک 2400GB بین الملل و 4800GB ترافیک داخلی ویژه مشترکین جدید با قیمت 32,900,000 تومان

این طرح ویژه مخصوص مشترکین جدید می باشد و برای یک مرتبه قابل خریداری می باشد.