طرح ویژه اشتراک یکساله UPTO 20Mbpsباترافیک 180GBبین الملل و 360GBترافیک داخلی ویژه مشترکین جدید با قیمت 225,000 تومان

این طرح ویژه مخصوص مشترکین جدید می باشد و برای یک مرتبه قابل خریداری می باشد.