طرح ویژه اشتراک یکساله UPTO 16Mbpsباترافیک 600GB بین الملل و 1200GBترافیک داخلی ویژه مشترکین جدید با قیمت 788,000 تومان

این طرح ویژه مخصوص مشترکین جدید می باشد و برای یک مرتبه قابل خریداری می باشد.