طرح ویژه اشتراک یکساله UPTO 30Mbpsباترافیک 350GB بین الملل و 700GBترافیک داخلی ویژه مشترکین جدید با قیمت 472,000 تومان

این طرح ویژه مخصوص مشترکین جدید می باشد و برای یک مرتبه قابل خریداری می باشد.